Regulamin Programu Ambasador Marki Pro-Linen

Regulamin programu „Ambasadorzy marki Pro-Linen”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu „Ambasador Marki Pro-Linen” jest firma DTM HORSES zwana dalej „Organizatorem”.

2. Program „Ambasador Marki Pro-Linen” (zwany dalej „Programem”) skierowany jest do Klientów Sklepu internetowego www.pro-linen.shop.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) i działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnikiem Programu „Ambasador Marki Pro-Linen” może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zrealizowała minimum 2 zamówienia (dokonała 2 transakcji) na pasze lub suplementy Pro-Linen.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji Programu, modyfikowania Programu w całości lub w części, w każdym momencie lub zastąpienia go innym programem.

§ 2 Zasady działania Programu

1. Aby zostać Ambasadorem należy spełnić warunek określony w § 1 pkt. 3 oraz zaakceptować warunki regulaminu programu i potwierdzić chęć udziału w programie.

2. Na adres email Ambasador otrzymuje swój unikalny numer kodu (zwany dalej „kodem rabatowym”), który upoważnia go do zakupów w sklepie internetowym ze stałym rabatem 5%. Rabat obowiązuje na cały asortyment Pro-Linen dostępny w sklepie www.pro-linen-shop.pl z wyłączeniem kosztów przesyłki.

3. Ambasador jest wiarygodnym promotorem wiedzy o właściwościach pasz i suplementów Pro-Linen oraz aktywnie promuje i działa na rzecz zwiększenia świadomości marki Pro-Linen. Może przekazywać swój kod rabatowy osobom trzecim (np. rodzinie, znajomym).

4. Ambasador zostanie zaopatrzony w:

a) ulotki informacyjne

b) próbki produktów (wg ich dostępności)

Dodatkowo skuteczny Ambasador będzie otrzymywał dodatkowe materiały premium.

§ 3 Korzyści dla Ambasadora

1. Ambasador otrzymuje stały rabat 5% na zakup pasz i suplementów Pro-Linen w sklepie internetowym.

2. Znajomi i rodzina Ambasadora oraz inne osoby, którym Ambasador udostępni kupon, mogą dokonywać zakupów pasz i suplementów Pro-Linen w sklepie internetowym ze stałym 5% rabatem.

3. Ambasador ma założony Wirtualny Portfel, w którym odkładane są pieniądze z prowizji za sprzedane produkty Pro-Linen. Ambasador może wykorzystać je na zakupy pasz i suplementów Pro-Linen.

4. Ambasador ma prawo uczestniczenia w wydarzeniach i innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora w ramach realizacji Programu w tym m.in. testowania nowych produktów, dokonywania recenzji, wyrażania opinii itp. O miejscu, terminie i warunkach uczestnictwa Ambasador będzie powiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem.

5. Ambasador jest pod opieką Konsultanta Pro-Linen który jest do jego dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:oo-16:oo pod numerem tel.: 500 083533 oraz adresem email info@dtmhorses.com. Konsultant służy wiedzą i poradą dotyczącą doboru odpowiednich pasz i suplementów, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące produktów.

6. Ambasador otrzymuje na podany adres email informacje i porady w postaci newslettera na temat zdrowego i naturalnego sposobu żywienia koni.

§ 4 Wirtualny Portfel Pro-Linen

1. Każdy z ambasadorów będzie miał założone indywidualne konto przyporządkowane do uprzednio otrzymanego kodu rabatowego.

2. Portfel Pro-Linen zostanie założony w momencie kiedy Ambasador zachęci dwóch nowych klientów, którzy dotychczas nie dokonywali zakupów w sklepie internetowym Pro-linen-shop.pl do złożenia zamówienia na produkty Pro-Linen

3. Od każdej transakcji zawartej za pomocą kodu rabatowego, przez klientów przyprowadzonych przez ambasadora ambasador będzie otrzymywał prowizję w wysokości 10 % wartości zamówienia wyłączając koszty przesyłki.

4. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Ambasador będzie otrzymywał informację o ilości zawartych transakcji za pomocą kodu rabatowego oraz o ilości zgromadzonych środków na koncie Ambasadora.

5. Zgromadzone środki na koncie Ambasadora będą mogły być wykorzystane na zakup produktów Pro-Linen

6. Ambasadorowi nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone środki na koncie Ambasadora.

7. Zgromadzone środki na koncie Ambasadora mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie do wymiany na produkty Pro-Linen

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Programu jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu przez Ambasadora. Ambasador wyraża zgodę, aby Organizator przechowywał w komputerowej bazie dane kontaktowe oraz informacje dotyczące wykorzystania kuponów rabatowych. Dane te mogą być użyte do celów marketingowych i promocyjnych. Organizator nie sprzedaje, nie wymienia ani nie udostępnia tych danych firmom niezwiązanym bezpośrednio z Programem.

2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest wyłącznie prawo polskie.

3. Program nie łączy się z innymi rabatami, zniżkami, promocjami czy ofertami specjalnymi.

4. Informacje o Programie udzielane są telefonicznie pod numerem 500 083 533 oraz mailowo pod adresem info@dtmhorses.com

5. Regulamin dostępny jest na www.pro-linen-shop.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, Program w edycji 2015 trwa do dnia 1 lipca 2015, może zostać przedłużony lub powtórzony w zmienionej formie. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl